16/2017 Dohoda o platení stravy počas umiestnenia žiakov v Liečebno-výchovnom sanatóriu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:24.11.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:23.11.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody16/2017
Zmluvná strana: Liečebno-výchovné sanatórium, Poľný Kesov
IČO zmluvnej strany:00400084
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o platení stravy počas umiestnenia žiakov v Liečebno-výchovnom sanatóriu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 3,36 €/ deň
Naspäť

Tlačiť