19/2017 Dohoda o prijatí dieťaťa do krízového strediska

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:15.11.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:21.04.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody19/2017
Zmluvná strana: Krízové stredisko Dúha, Stavbárska 6, 821 07 Vrakúňa
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o prijatí dieťaťa do krízového strediska

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 3 €/deň
Naspäť

Tlačiť