Príloha č.3 Príloha č.3 k Zmluve o dodávke plynu č. P1435/2015

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:21.12.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:21.12.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyPríloha č.3
Zmluvná strana: Magna Energia a.s, Nitrianska 7555/18, Piešťany
IČO zmluvnej strany:35743565
Názov zmluvy/dohody:Príloha č.3 k Zmluve o dodávke plynu č. P1435/2015

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 19,024 € / MWh
Naspäť

Tlačiť