24ZVS00002663393 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.03.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:26.03.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody24ZVS00002663393
Zmluvná strana: Východoslovenská distribučná, a.s.
IČO zmluvnej strany:36 599 361
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť