Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

pdf
Bratislavský kraj
[pdf,512.0 kB]
pdf
Trnavský kraj
[pdf,502.4 kB]
pdf
Trenčiansky kraj
[pdf,414.1 kB]
pdf
Nitriansky kraj
[pdf,491.2 kB]
pdf
Žilinský kraj
[pdf,501.1 kB]
pdf
Banskobystrický kraj
[pdf,427.0 kB]
pdf
Košický kraj
[pdf,409.7 kB]

V zmysle § 12, písm. ai), zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejňuje zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily za uplynulý kalendárny štvrťrok v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5 %.

Tento zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily  slúži  na zrýchlené administratívne konanie pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín.

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5% je platný do konca II. štvrťroka 2022, najdlhšie však do zverejnenia nového zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, a to najneskôr do 31.07.2022.

V zozname sú zaradené profesie vyhodnotené porovnaním počtu evidovaných UoZ, pričom zohľadňujeme preferované požadované profesie UoZ ku koncu každého sledovaného mesiaca k počtu nahlásených neobsadených voľných pracovných miest 3 a viac mesiacov od ich nahlásenia ku koncu každého sledovaného mesiaca. 

Dátum vytvorenia stránky: 21.06.2018
Dátum aktualizácie: 04.05.2022

Tlačiť