Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

V zmysle § 12, písm. ae), zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejňuje zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v samosprávnych krajoch pre II. štvrťrok 2024.

Tento zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily slúži na zrýchlené administratívne konanie pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín.

Zverejnený zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v krajoch je platný pre všetky okresy v danom samosprávnom kraji, je platný pre druhý štvrťrok 2024, najdlhšie však do 31.7.2024, resp. do zverejnenia nového zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.

Zároveň zverejňujeme Metodiku identifikácie zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, podľa ktorej postupujeme pri príprave zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily tzv. nedostatkových profesií.  

Dátum vytvorenia stránky: 21.06.2018
Dátum aktualizácie: 29.04.2024

Tlačiť