16446/2017-M Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. spisu 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu: 33593/2017 uzatvorenej dňa 16.08.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody16446/2017-M
Zmluvná strana: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36597007
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. spisu 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu: 33593/2017 uzatvorenej dňa 16.08.2017

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť