283/OVS/2018 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 283/OVS/2018

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:18.09.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:17.09.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody283/OVS/2018
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 283/OVS/2018

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 0
Naspäť

Tlačiť