12/2018 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. spisu 16446/2017-M ODSM

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody12/2018
Zmluvná strana: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36597007
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. spisu 16446/2017-M ODSM

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 54,262
Naspäť

Tlačiť