312041N952 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:04.10.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:27.08.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody312041N952
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 8591
Naspäť

Tlačiť