6/2018 Dohoda o potravinovej pomoci

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:23.11.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:23.11.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody6/2018
Zmluvná strana: Potravinová banka Slovenska
IČO zmluvnej strany:30797896
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o potravinovej pomoci

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť