z_0009_2018 Zmluva o prevoden správy hnuteľného majetku štátu č. 448/OVS/2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyz_0009_2018
Zmluvná strana: Slovenská republika, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o prevoden správy hnuteľného majetku štátu č. 448/OVS/2018

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 4560.58
Naspäť

Tlačiť