9/2018 Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:11.12.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:10.12.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody9/2018
Zmluvná strana: BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.. Čierna nad Tisou
IČO zmluvnej strany:36 774 278
Názov zmluvy/dohody:Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 416,66
Naspäť

Tlačiť