1/2019 Dohoda o zmene zmluvy č.ZO/2018A12407-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/2019
Zmluvná strana: osobnyudaj.sk, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:50528041
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o zmene zmluvy č.ZO/2018A12407-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť