Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej medzi ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Detskom domove "Lienka" a Detským domovom "Lienka" vo Veľkých Kapušanoch

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve
Zmluvná strana: ZO OZ pri DeD "Lienka" Veľké Kapušany
IČO zmluvnej strany:42328608
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej medzi ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Detskom domove "Lienka" a Detským domovom "Lienka" vo Veľkých Kapušanoch

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť