2/2019 Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej medzi ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Detskom domove "Lienka" a Detským domovom "Lienka" vo Veľkých Kapušanoch dňa 28.12.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2/2019
Zmluvná strana: ZO OZ pri DeD "Lienka" Veľké Kapušany
IČO zmluvnej strany:42328608
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej medzi ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Detskom domove "Lienka" a Detským domovom "Lienka" vo Veľkých Kapušanoch dňa 28.12.2018

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť