60/OKNP-S/2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.03.2019
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:04.02.2019

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody60/OKNP-S/2019
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť