515/OKNP-S/2018 Zmluva o partnerstve č. 515/OKNP-S/2018

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.03.2019
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:15.11.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody515/OKNP-S/2018
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o partnerstve č. 515/OKNP-S/2018

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť