6/2019 Dodatok č.1 k PRÍKAZNEJ ZMLUVE č.278/OPERDaFEAD/2017

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:05.04.2019
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:03.04.2019

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody6/2019
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.1 k PRÍKAZNEJ ZMLUVE č.278/OPERDaFEAD/2017

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť