8/2019 Dohoda o vykonaní opatrení SPODaSK ambulantnou alebo terénnou formou v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:11.04.2019
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:10.04.2019

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody8/2019
Zmluvná strana: Diószeghyová Judit, Ptrukša č.115
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o vykonaní opatrení SPODaSK ambulantnou alebo terénnou formou v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť