9/2019 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:26.04.2019
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.04.2019

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody9/2019
Zmluvná strana: MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
IČO zmluvnej strany:35743565
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť