301/OVS/2019 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 301/OVS/2019

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:03.05.2019
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:04.04.2019

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody301/OVS/2019
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 301/OVS/2019

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 0,-
Naspäť

Tlačiť