14/2019 Dohoda o vykonaní opatrení SPODaSK ambulantnou alebo terénou formou v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:11.06.2019
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:11.06.2019

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody14/2019
Zmluvná strana: Gujdová Andrea Čičarovská 45 Veľké Kapušany, Balogh Karol Čičarovská 46 Veľké Kapušany, Gujdová Viktória Fábryho 98/11 Veľké Kapušany
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o vykonaní opatrení SPODaSK ambulantnou alebo terénou formou v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť