27/2019 Dohoda o vykonávaní opatrení SPODaSK pre plnoletú tehotnú ženu a jej deti ako aj tejto žene po pôrode a jej novonarodeného dieťaťa na základe dohody v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody27/2019
Zmluvná strana: Adriána Berková, trvale bytom Dobrá, t.č. Námiestie pionierov, Čierna nad Tisou
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o vykonávaní opatrení SPODaSK pre plnoletú tehotnú ženu a jej deti ako aj tejto žene po pôrode a jej novonarodeného dieťaťa na základe dohody v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť