19/42/010/121 Dohoda č.19/42/010/121 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 11 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:15.10.2019
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:14.10.2019

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody19/42/010/121
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Dohoda č.19/42/010/121 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 11 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť