Kontakty OSO

Oddelenie služieb pre občana
 
funkcia, agendapriezvisko meno titulkanc.posch.tel. č.e-mail
Vedúca oddelenia
Jolana Gočalová PhDr.
2
043/2444 551
jolana.gocalova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Katarína Nováková Bc.
2b
2
043/2444 313
katarina.novakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Sláva Šťastná Mgr.
2b
2
043/2444 373
slava.stastna@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Daniela Radzová Mgr.
6
3
043/2444 311
daniela.radzova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Jana Surová Bc.
6
2
043/2444 314
jana.surova@upsvr.gov.sk
Radca
Edita Balcová
4
2
043/2444 316
edita.balcova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Katarína Gaššová Ing.
4
2
043/2444 315
katarina.gassova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Dana Sopúchová Ing.
4
2
043/2444 452
dana.sopuchova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Jana Uhríčíková Mgr.
1
2
043/2444 321
jana.uhricikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Hollá Kveta Bc.
1
2
043/2444 312
kveta.holla@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Zuzana Kozáčiková Mgr.
5
príz.
043/2444 319
zuzana.kozacikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Málik Miroslav Ing.
5
príz.
043/2444 310
miroslav.malik@upsvr.gov.sk
Odborný radca
Roman Markulček Mgr.
7
príz.
043/2444 550
roman.markulcek@upsvr.gov.sk
 

Rozdelenie obvodov podľa sprostredkovateľov 

Obec Č. pracov. Sprostredkovateľ Poschodie, č. kanc.
Bziny 5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
Dlhá 5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
Horná Lehota 14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7
Chlebnice 9 Bc. Hollá 2. poschodie, kancelária č. 1
Istebné 6 p. Balcová 2. poschodie, kancelária č. 4
Jasenová 5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
Kraľovany 14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7
Krivá 3 Ing. Málik prízemie, kancelária č. 5
Leštiny 8 Ing. Gaššová 2. poschodie, kancelária č. 4
Malatiná 7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
Medzibrodie 7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
Or. Poruba 3 Ing.Málik prízemie, kancelária č. 5
Oravský Podzámok 7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
Osádka 6 Balcová 2. poschodie, kancelária č. 4
Párnica 4 Mgr. Kozáčiková prízemie kancelária č. 5
Pokryváč 14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7
Pribiš 9 Bc. Hollá 2. poschodie, kancelária č. 1
Pucov 10 Mgr. Uhričíková 2. poschodie, kancelária č. 1
Sedliacka Dubová 9 Bc. Hollá 2. poschodie, kancelária č. 1
Veličná 9 Bc. Hollá 2. poschodie, kancelária č. 1
Vyšný Kubín 8 Ing. Gaššová 2. poschodie, kancelária č. 4
Zázrivá - Ústredie 8 Ing. Gaššová 2. poschodie, kancelária č. 4
Zázrivá - Havrania 8
Zázrivá - Biela   Mgr. Uhričíková 2. poschodie, kancelária č. 1
Zázrivá - Demkovská  
Zázrivá - Dolina  
Zázrivá - Grúne 10
Zázrivá - Končitá  
Zázrivá - Kozinská  
Zázrivá - Plešivá  
Zázrivá - Petrová  
Zázrivá - Ráztoky  
Žaškov 4 Mgr. Kozáčiková prízemie, kancelária č. 5

 

D. Kubín- ulica Č. pracov. Sprostredkovateľ Poschodie, č. kanc.
1.mája 3 Ing.Málik prízemie, kancelária č. 5
28. októbra 5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
29. augusta 7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
9. mája  4 Mgr. Kozáčiková prízemie, kancelária č. 5
A.Halašu 10 Mgr. Uhričíková 2. poschodie, kancelária č. 1
Alej slobody 14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7
Beňovolehotská 8 Ing. Gaššová 2. poschodie, kancelária č. 4
Bernolákova                              6 p. Balcová 2. poschodie, kancelária č. 4
Bohúňova 4 Mgr. Kozáčiková prízemie, kancelária č. 5
Bysterecká 10 Mgr. Uhričíková 2. poschodie, kancelária č. 1
ČSA 14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7
Družby 14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7
Duk. hrdinov 3 Ing.Málik prízemie, kancelária č. 5
E. Hroboňovej 14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7
Fučíkova 14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7
Gagarina 7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
Gäceľská cesta 14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7
Gen.Svobodu 8 Ing. Gaššová 2. poschodie, kancelária č. 4
Hôrky 9 Bc. Hollá 2. poschodie, kancelária č. 1
Hurbanova 6 p. Balcová 2. poschodie, kancelária č. 4
Hviezd. nám. 6 p. Balcová 2. poschodie, kancelária č. 4
Chočská 6 p. Balcová 2. poschodie, kancelária č. 4
J. Hollého 5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
J. Ťatliaka 3 Ing.Málik prízemie, kancelária č. 5
J.Bottu 8 Ing. Gaššová 2. poschodie, kancelária č. 4
Jánoškova 7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
Jelšavská 5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
Jilemnického 3 Ing.Málik prízemie, kancelária č. 5
Kalinova 14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7
Kňažská 5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
Kocmáľ 7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
Kohútov sad 6 p. Balcová 2. poschodie, kancelária č. 4
Komenského 5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
Kpt. Jaroša 5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
Kpt. Nálepku 5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
Kubínska 9 Bc. Hollá 2. poschodie, kancelária č. 1
Ľ. Štúra 3 Ing.Málik prízemie, kancelária č. 5
Lopušná 4 Mgr. Kozáčiková prízemie, kancelária č. 5
Lucenkova 3 Ing.Málik prízemie, kancelária č. 5
M. Hamuliaka 8 Ing. Gaššová 2. poschodie, kancelária č. 4
M.Gaceka 4 Mgr. Kozáčiková prízemie, kancelária č. 5
M.Hattalu 14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7
M.R.Štefánika 3 Ing.Málik prízemie, kancelária č. 5
M.Uhra 4 Mgr. Kozáčiková prízemie, kancelária č. 5
Matúškova 14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7
MDD  5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
MDŽ 3 Ing.Málik prízemie, kancelária č. 5
Medzihradská 14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7
Mierová 3 Ing.Málik prízemie, kancelária č. 5
Mila Urbana 3 Ing.Málik prízemie, kancelária č. 5
Mládežnícka 3 Ing.Málik prízemie, kancelária č. 5
Mokraďská 7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
Na Hradách  5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
Na Kopanici 3 Ing.Málik prízemie, kancelária č. 5
Na Lánoch 6 p. Balcová 2. poschodie, kancelária č. 4
Na Ožnici 7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
Na Sihoti 4 Mgr. Kozáčiková prízemie, kancelária č. 5
Na záhumní 5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
Nábrežie Oravy  7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
Nad Brehmi 7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
Námestie slobody 8 Ing. Gaššová 2. poschodie, kancelária č. 4
Nemocničná 10 Mgr. Uhričíková 2. poschodie, kancelária č. 1
Obrancov mieru 9 Bc. Hollá 2. poschodie, kancelária č. 1
Odbojárov 7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
Okružná 5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
Partizánska 7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
Pelhřimovská 14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7
Pltisko 8 Ing. Gaššová 2. poschodie, kancelária č. 4
Pod Čereňou 5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
Pod Dúbravou 7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
Radlinského 8 Ing. Gaššová 2. poschodie, kancelária č. 4
Rybárska 4 Mgr. Kozáčiková prízemie, kancelária č. 5
S. Nováka 4 Mgr. Kozáčiková prízemie, kancelária č. 5
Severná 6 p. Balcová 2. poschodie, kancelária č. 4
Sládkovičova 5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
Slnečná 7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
SNP 8 Ing. Gaššová 2. poschodie, kancelária č. 4
Srňacie 9 Bc. Hollá 2. poschodie, kancelária č. 1
Staničná 8 Ing. Gaššová 2. poschodie, kancelária č. 4
Šmidkeho 7 Ing. Sopúchová 2. poschodie, kancelária č. 4
Športovcov 14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7
Timravina 3 Ing.Málik prízemie, kancelária č. 5
Tr. pobyt mesto D.K. 6 p. Balcová 2. poschodie, kancelária č. 4
Tulská 5 Bc. Surová 2. poschodie,kancelária č. 6
Vodárenská 5 Bc. Surová 2. poschodie,kancelária č. 6
Záskalická 5 Bc. Surová 2. poschodie, kancelária č. 6
Zochova 10 Mgr. Uhričíková 2. poschodie, kancelária č. 1
Železničiarov  14 Mgr.Radzová 2. poschodie, kancelária č. 7


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 14.10.2021
späť