Aktuálne oznamy

Poskytovanie finančnej pomoci ukrajinským odídencom od 01.09.2022

 

Poskytovanie finančnej pomoci ukrajinským odídencom od 01.09.2022

Nariadením vlády č. 294/2022 s účinnosťou od 26.8.2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzové stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov, sa ukončuje poskytovanie finančnej pomoci z medzinárodných organizácii (UNHCR, UNICEF, IFRC a IOM) pre odídencov z Ukrajiny k 31.8.2022. Posledná finančná pomoc im bude vyplatená dňa 15.9.2022 ( za mesiac august 2022).  Domácnostiam, ktorým zanikol nárok na finančnú pomoc  prostredníctvom medzinárodných organizácií, konanie o pomoc v hmotnej núdzi sa začne na podnet správneho orgánu, čiže úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  Na účely pomoci v hmotnej núdzi sa za príjem nepovažuje finančná pomoc vyplatená medzinárodnou organizáciou v kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol nárok na túto finančnú pomoc. Novo prichádzajúci odídenci z Ukrajiny na územie SR môžu od 1.9.2022 podať žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení pomoci v hmotnej núdzi.

 

Надання матеріальної допомоги українським біженцям з 1 вересня 2022 року

Урядовою постановою № 294/2022, яка набуває чинності з 26.08.2022 та доповнює Постанову Уряду Словацької Республіки №. 93/2022 зб. про певні заходи у сфері соціальних справ і служби зайнятості під час надзвичайного стану, оголошеного у зв’язку з масовим припливом іноземців на територію Словацької Республіки спричиненого збройним конфліктом на території України зі змінами, припиняється надання фінансової допомоги від міжнародних організацій (УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, МФЧХ та МОМ) для біженців з України від 31 серпня 2022 року. Остання грошова допомога їм буде виплачена 15 вересня 2022 року (за серпень місяць 2022 року). Домогосподарствам, які втратили право на фінансову допомогу від міжнародних організацій, буде ініційовано надання матеріальної допомоги адміністративним органом, тобто Управлінням праці, соціальних справ та сім’ї. Для призначення матеріальної допомоги не вважається доходом фінансова допомога, виплачена міжнародною організацією в календарному місяці, в якому припинилося право на цю фінансову допомогу. Новоприбулі біженці з України на територію Словацької Республіки можуть з 1 вересня 2022 року подати заяву на отримання матеріальної допомоги у відповідному Управлінні праці, соціальних справ та сім’ї  у відділі матеріальної допомоги

 

viac

 

Finančná pomoc fyzickým osobám

Finančná pomoc fyzickým osobám  s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky z dôvodu zvýšenej miery inflácie spôsobenej aktuálnou situáciou nadväzujúcou na ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a zvyšujúce sa ceny energií.

Cieľom je jednorazovo finančne prispieť ustanovenému okruhu fyzických osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

 

viac

 

Spustenie elektronickej služby zasielania formulára informačná karta

Na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk je spustená elektronická služba:  zasielania informačnej karty, ktorou si zamestnávateľ, resp. informujúca organizácia splní informačnú povinnosť voči úradu práce, sociálnych vecí s rodiny, v zmysle § 23b zákona o službách zamestnanosti.

 

viac

 

INFORMÁCIA O SPUSTENÍ ŠTIPENDIJNEJ SCHÉMY

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu spustilo novú štipendijnú schému, ktorej zámerom je podporiť najtalentovanejších absolventov stredných škôl v pokračovaní štúdia na slovenských vysokých školách. Súčasťou schémy je aj 400 štipendií ročne určených špecificky pre talentovaných absolventov stredných škôl (t. j. nadpriemerných maturantov v šk. roku 2021/2022) zo sociálne alebo inak znevýhodneného prostredia, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na slovenských VŠ.

 

viac

 

Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“

Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, a to možnosťou cieleného vzdelávania jednotlivcov - zamestnancov pre ich lepšie uplatnenie sa na meniacom trhu práce.

 

viac

 

OZNAM / ПРИМІТКА

OZNAM 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zabezpečuje sociálne poradenstvo pre občanov z Ukrajiny za prítomnosti tlmočníka v uvedených dňoch a hodinách:

Pondelok od 9:00 hod. – 12:00 hod.

Streda od 9:00 hod. – 12:00 hod.

Piatok od 9:00 hod. – 12:00 hod.

 

ПРИМІТКА

Управління праці, соціальних питань та сім’ї надає соціальні консультації громадянам України в присутності перекладача в наступні дні та години:

 

понеділок з   9:00 год. - 12:00 год

середа з         9:00 год. - 12:00 год

п'ятниця з     9:00 год. - 12:00 год

 

viac

 

Informácia o finančnej podpore v ukrajinskom jazyku platná od 01.05.2022 / Інформація про фінансову підтримку

 

viac

 

Informácia pre zamestnávateľov: postup prípadného zamestnávania občanov Ukrajiny

V zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

 

viac

 

Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny/Корисна інформація для громадян України/Useful information for citizens of Ukraine

Informácie o dočasnom útočisku, ako aj zamestnaní a aktuálnej humanitárnej pomoci/Інформація про тимчасовий притулок, статус біженця, а також про працевлаштування та поточної гуманітарної допомоги/ Information on temporary refuge, refugee status, as well as employment and current humanitarian aid.

 

viac

 

Spolupracujeme s charitou na pomoci ľuďom na Ukrajine

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR úzko spolupracuje s Arcidiecéznou charitou Košice, ktorá už vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc ľuďom na Ukrajine. Okrem humanitárnej pomoci pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, je charita pripravená poskytnúť predovšetkým rodinám s deťmi aj ubytovanie vo svojich zariadeniach, ktoré sú rozmiestnené na východe Slovenska.

Link na výzvu:

Charita vyhlasuje zbierku: Pomôžme ľuďom na Ukrajine!

 

viac

 

Ministerstvo práce predstavuje informačnú webstránku o „skrátenej práci“

Zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudne účinnosť 1. marca tohto roka. Ministerstvo s cieľom v predstihu informovať o postupe využitia tejto podpory spustilo informačnú webstránku www.skratenapraca.gov.sk

 

viac

 

Ministerstvo spúšťa nový portál voľných pracovných miest

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustí 1. februára vlastný pracovný portál, prostredníctvom ktorého si zamestnávatelia môžu splniť svoju zákonnú povinnosť ohlasovania voľných pracovných miest.

 

viac

 

Dotácie pre deti na stravu a školské potreby

 

viac

 

Dotácie pre deti

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

 

viac

 

Schválené priority na rok 2022

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac