Recepcia OSO

Rozdelenie obvodov RECEPCIA

( Štátne sociálne dávky, Dávka hmotnej núdzi, Náhradné výživné, Vydávanie potvrdení )

 

P.č. Ulica LOKALITA REFERENT Poschodie kancelária Pracovisko
1 1. mája KŇAŽIA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
2 28. októbra KŇAŽIA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
3 29. augusta ZÁSKALIE Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
4 9. mája KŇAŽIA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
5 A. Halašu ZÁSKALIE Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
6 A.Sládkoviča MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
7 Aleja Slobody MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
8 Beňovolehotská BEŇOVA LEHOTA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
9 Bernolákova MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
10 Bez pobytu MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
11 Bohúňova MALÝ BYSTEREC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
12 Bysterecká VEĽKÝ BYSTEREC Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
13 ČSA MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
14 Družby BREZOVEC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
15 Dukelských Hrdinov BREZOVEC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
16 E. Hroboňovej MEDZIHRADNÉ Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
17 Fučíkova MALÝ BYSTEREC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
18 Gäceľská cesta MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
19 Generála Svobodu MALÝ BYSTEREC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
20 Hôrky ZÁSKALIE Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
21 Hurbanova VEĽKÝ BYSTEREC Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
22 Hviezdoslavovo námestie MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
23 Chočská BANISKO Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
24 J. A. Komenského KŇAŽIA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
25 J. Bottu MEDZIHRADNÉ Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
26 J. Gagarina BREZOVEC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
27 J. Hollého MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
28 J. Ťatliaka MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
29 Jánoškova MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
30 Jelšavská KŇAŽIA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
31 Jilemnického ZÁSKALIE Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
32 Kalinova KŇAŽIA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
33 Kňažská KŇAŽIA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
34 Kocmál MOKRAĎ Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
35 Kohútov Sad MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
36 Kpt. Jaroša KŇAŽIA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
37 Kpt. Nálepku KŇAŽIA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
38 Kubínska MOKRAĎ Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
39 Ľ. Štúra BREZOVEC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
40 Lopušná MALÝ BYSTEREC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
41 Lucenkova VEĽKÝ BYSTEREC Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
42 M. Gaceka BREZOVEC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
43 M. Hamuljaka MEDZIHRADNÉ Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
44 M. Hattalu BREZOVEC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
45 M. Uhra MALÝ BYSTEREC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
46 M. Urbana MEDZIHRADNÉ Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
47 M.R.Štefánika MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
48 Matúškova MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
49 MDD MALÝ BYSTEREC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
50 MDŽ MALÝ BYSTEREC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
51 Medzihradská MEDZIHRADNÉ Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
52 Mierová BREZOVEC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
53 Mládežnícka KŇAŽIA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
54 Mokraďská MOKRAĎ Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
55 Na Kopanici MEDZIHRADNÉ Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
56 Na lánoch ZÁSKALIE Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
57 Na Ožnici BREZOVEC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
58 Na Sihoti VEĽKÝ BYSTEREC Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
59 Na Záhumní KŇAŽIA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
60 Nábrežie Oravy MOKRAĎ Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
61 Nad brehmi VEĽKÝ BYSTEREC Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
62 Námestie Jána Vojtaššáka BREZOVEC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
63 Námestie Slobody VEĽKÝ BYSTEREC Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
64 Nemocničná BREZOVEC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
65 Obrancov mieru MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
66 Odbojárov BREZOVEC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
67 Okružná VEĽKÝ BYSTEREC Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
68 Partizánska cesta MEDZIHRADNÉ Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
69 Pelhřimovská VEĽKÝ BYSTEREC Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
70 Pltisko ZÁSKALIE Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
71 Pod Čereňou KŇAŽIA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
72 Pod Dúbravou KŇAŽIA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
73 Podzámocká KŇAŽIA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
74 Priemyselná MOKRAĎ Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
75 Radlinského MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
76 Rybárska ZÁSKALIE Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
77 S. Nováka MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
78 Severná ZÁSKALIE Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
79 Slnečná BANISKO Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
80 SNP VEĽKÝ BYSTEREC Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
81 Staničná MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
82 Šmidkeho MEDZIHRADNÉ Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
83 Športovcov VEĽKÝ BYSTEREC Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
84 Timravina ZÁSKALIE Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
85 Tulská BREZOVEC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
86 Veterná MALÝ BYSTEREC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
87 Vodárenská KŇAŽIA Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
88 Záskalická ZÁSKALIE Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
89 Zochova MALÝ BYSTEREC Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
90 Železničiarov MESTO Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
  Bziny Bziny Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
  Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
  Horná Lehota Horná Lehota Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
  Chlebnice Chlebnice Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
  Istebné Istebné Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
  Jasenová Jasenová Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
  Kraľovany Kraľovany Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
  Krivá Krivá Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
  Leštiny Leštiny Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
  Malatiná Malatiná Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
  Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
  Oravská Poruba Oravská Poruba Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
  Oravský Podzámok Oravský Podzámok Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
  Osádka Osádka Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
  Párnica Párnica Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
  Pokryváč Pokryváč Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
  Pribiš Pribiš Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
  Pucov Pucov Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
  Sedliacka Dubová Sedliacka Dubová Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
  Veličná Veličná Mgr.Markulček prízemie č. 7 1
  Vyšný Kubín Vyšný Kubín Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
  Zázrivá Zázrivá Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1
  Žaškov Žaškov Mgr.Valečíková prízemie č. 7 1

 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 02.12.2021
späť