Harmonogram realizácie O2

Identifikácia konečných príjemcov – Opatrenie 2

Identifikáciu najodkázanejších osôb bude vykonávať PO a táto bude vychádzať z definície:

  • osoba bez prístrešia je osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb (najmä ubytovanie, stravu, nevyhnutné ošatenie), je v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaná na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla denne. Je to najmä osoba, ktorá žije na ulici a nie sú jej spravidla poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb ako sú napr. útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania a iné.

V prípade poskytovania teplého jedla na ulici, resp. v priestoroch PO bude, vzhľadom na spoločenskú stigmu, dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo. Za osoby bez prístrešia môžu byť považovaní aj utečenci, ktorí sú v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaní na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla, sú na ulici, nie sú im poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, neskúma sa ich pôvod, pobyt, dokonca ani základné identifikačné údaje.

Pre účely Operačného programu pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc je dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo.

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CHARITA PREŠOV

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá)

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) - aktualizácia od 1. 6. 2018

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, územný spolok Liptovský Mikuláš

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá)

⇒ v dňoch 29. 10. 2018 – 2. 11. 2018 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK , na ulici   Kuzmányho 15 v Liptovskom Mikuláši

⇒ v dňoch 05. 08. 2019 – 31. 08. 2019 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK , na ulici   Kuzmányho 15 v Liptovskom Mikuláši

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, územný spolok Poprad

Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá)

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) - aktualizácia od 11. 10. 2018

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá)

Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá)

 

 


 

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac