Príplatok k prídavku na dieťa

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je:

  • rodič alebo 
  • náhradný rodič, ktorý je poberateľom prídavku na dieťa 

Podmienky nároku:

  • splnenie nároku na prídavok na dieťa,
  • poberanie dôchodku oprávnenou osobou: starobného, invalidného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, výsluhového po dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo poberanie dôchodkovej dávky v cudzine oprávnenou osobou, poberanie peňažného príspevku na opatrovanie a poberanie niektorej z týchto dávok aj ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť nárok na daňový bonus, 
  • nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou,
  • nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa 

Poznámka:  Všetky podmienky nároku musia byť splnené naraz u oboch rodičov. 

Výška príplatku k prídavku na dieťa: 11,02 Eur.

Dátum vytvorenia stránky: 07.03.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac