Príspevok na pohreb

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je plnoletá fyzická osoba. 

Podmienky nároku:

  • zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
  • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR,
  • trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt (u cudzincov) zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území SR 

Výška príspevku: 79,67 Eur.    

Dátum vytvorenia stránky: 07.03.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac