Príspevok na starostlivosť o dieťa

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je:

  • rodič dieťaťa alebo
  • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu 

Podmienky nároku:

  • vykonávanie zárobkovej činnosti, ktorá zakladá nárok na povinné dôchodkové poistenie,
  • popri poberaní materského nárok trvá najdlhšie do 6 týždňov od narodenia ďalšieho dieťaťa,
  • štúdium dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
  • poskytovanie starostlivosti dieťaťu na území SR,
  • trvalý alebo prechodný pobyt rodiča a dieťaťa na území SR. 

Výška príspevku:

  • je  na základe preukázaných výdavkov rodiča zaplatených poskytovateľovi za starostlivosť o dieťa, najviac v sume 230 Eur mesačne, alebo
  • v sume 41,10 Eur mesačne, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje rodič alebo iná fyzická osoba (bez živnosti na túto činnosť).    

Poskytovateľom starostlivosti o dieťa na území SR môže byť plnoletá fyzická alebo právnická osoba (SZČO na základe živnosti, jasle, materská škola alebo iné obdobné zariadenie zriadené na tento účel, opatrovateľka, rodič dieťaťa alebo fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia).  

Dátum vytvorenia stránky: 07.03.2018
späť
 



Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac