Príspevok pri narodení dieťaťa

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je:

 • matka dieťaťa alebo
 • otec dieťaťa, ak
  - matka dieťaťa zomrela alebo po matke bolo vyhlásené pátranie alebo
  - dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti otca na základe  rozhodnutia súdu 

Podmienky nároku:

 • narodenie dieťaťa,
 • trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby na území SR   (bydlisko na účely tohto zákona je miesto, kde má oprávnená osoba a dieťa sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú najmä dĺžka pobytu, výkon zárobkovej činnosti, povinné verejné zdravotné poistenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bývanie s rodinou, návšteva predškolského zariadenia staršieho dieťaťa/detí, plnenie povinnej školskej dochádzky staršieho dieťaťa/detí.) 

Výška príspevku:   

 • 829,86 Eur ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo aspoň  28 dní alebo 
 • 151,37 Eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní, 
 • 75,69 Eur sa zvyšuje suma 829,86 Eur alebo suma 151,37 Eur na každé dieťa, ak sa súčasne narodili dve deti alebo  sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní 
Dátum vytvorenia stránky: 07.03.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac