Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na kalendárny rok 2022

V súlade so zákonom číslo 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec  zverejňuje na základe schválených priorít na rok 2022 „Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na kalendárny rok 2022“ pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec.

späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac