Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na kalendárny rok 2024

V súlade so zákonom číslo 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec  zverejňuje na základe schválených priorít na rok 2023 „Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na kalendárny rok 2024“ pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec.

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac