Pracoviská úradu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - F. Lehára 18

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - Petöfiho 39

Obce spadajúce do územnej pôsobnosti úradu (Lučenec):

Ábelová

Boľkovce

Budiná

Divín

Dobroč

Gregorova Vieska

Halič

Jelšovec

Kalonda

Kotmanová

Lehôtka

Lentvora

Lipovany

Lovinobaňa

Ľuboreč

Lučenec

Lupoč

Mašková

Mikušovce

Mučín

Mýtna

Nové Hony

Panické Dravce

Píla

Pinciná

Pleš

Podrečany

Polichno

Praha

Rapovce

Ružiná

Stará Halič

Točnica

Tomášovce

Trebeľovce

Trenč

Tuhár

Uderiná

Veľká nad Ipľom

Vidiná

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Fiľakovo - Železničná 5

Obce spadajúce do územnej pôsobnosti úradu (Fiľakovo):

Belina

Biskupice

Bulhary

Buzitka

Čakanovce

Čamovce

Fiľakovo

Fiľakovské Kováče

Holiša

Nitra nad Ipľom

Prša

Radzovce

Ratka

Šávoľ

Šiatorská Bukovinka

Šíd

Šurice

Veľké Dravce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec pracovisko Poltár - Železničná 2

Obce spadajúce do územnej pôsobnosti úradu (Poltár):

Breznička

Cinobaňa

České Brezovo

Ďubákovo

Hradište

Hrnčiarska Ves

Hrnčiarske Zalužany

Kalinovo

Kokava nad Rimavicou

Krná

Málinec

Mládzovo

Ozdín

Poltár

Rovňany

Selce

Sušany

Šoltýska

Uhorské

Utekáč

Veľká Ves

Zlatno


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 27.04.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac