Kontakty OSO

 

Kontakty: Oddelenie služieb občana (OSO)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky,                 tel. informátor: 034/2444999

Záhorácka 2942/60A,

90101 Malacky

Vybavovanie na oddelení služieb pre občana je riadený cez vyvolávací systém – kiosk, ktorý je umiestnený na prízemí vo vestibule úradu práce. Vytlačením registračného lístka budete nasmerovaný na jednotlivé pracoviská prostredníctvom svetelných displejov. Označenie čísla pracoviska je (biele číslo) na tabuľke nad dverami, na ktorej sa zobrazujú červené poradové čísla pre klientov.

 

Vedúci oddelenia služieb pre občana:

Mgr. Erik Schild                                                                   prízemie, kancelária č. 22

erik.schild@upsvr.gov.sk                                                     telefón: 034/2444310

 

 

Pracoviská oddelenia služieb pre občana- prízemie: 

Pracovisko 1:             Mgr. Alena Bilkovičová,                   recepcia,        034/2444552

alena.bilkovicova@upsvr.gov.sk

Pracovisko 2:             Mgr. Jana Rybárová,                         recepcia,        034/2444529

jana.rybarova@upsvr.gov.sk

 

 

 Pracovisko 3:            Ing. Martina Voleková,                                             034/2444313

martina.volekova@upsvr.gov.sk

priezvisko:                 F,G H-Hn

 

Pracovisko 4:             Mgr. Annamária Balážová,                                       034/2444328

annamaria.balazova@upsvr.gov.sk

priezvisko:                 Ho-Hž,CH,I,Í,J,

 

Pracovisko 5:             Lenka Matúšková,                                                     034/2444324

lenka.matuskova@upsvr.gov.sk       

písmená:                     K

 

Pracovisko 6:             Michaela Vachajová,                                                034/2444322

vachajova.michaela@upsvr.gov.sk

priezvisko:                 A,Á,Ǟ,B

 

Pracovisko 7:             Bc. Lenka Pokorná                                                   034/2444327

lenka.pokorna@upsvr.gov.sk

priezvisko::                L,Ľ,M-Mo

 

Pracovisko 8:             Lucia Bolfová,                                                           034/2444326

lucia.bolfova@upsvr.gov.sk

priezvisko:                 C,Č,D,Ď,DZ,DŽ,E,É, 

                                                        

Pracovisko 9:             Mgr. Katarína Mišťuriková                                      034/2444321

katarina.misturikova@upsvr.gov.sk

priezvisko:                 Str-Sž,Š,T,Ť 

 

Pracovisko 10:           Kristína Vozárová                                                     034/2444311

kristina.vozarova@upsvr.gov.sk

priezvisko:                 Polakovič-Pž,Q,R,Ŕ,Ř, S-Sto

 

Pracovisko 11:           Ing. Adriana Filípková,                                            034/2444512

adriana.filipkova@upsvr.gov.sk

priezvisko:                 Mp-Mž, ,N,Ň,O,Ó,Ô,P-Poláková     

 

Pracovisko 12:           Mgr. Jana Vozárová,                                               034/2444325

jana.vozarova@upsvr.gov.sk

priezvisko:                 U,Ú,V,W,X,Y,Z,Ž

 

 

Referát služieb pre zamestnávateľa,

Pracovisko 13:          Mgr. Andrea Vikukelová,                                        034/2444303

andrea.vikukelova@upsvr.gov.sk

EURES, Informačné karty, cudzinci, voľné pracovné miesta      

           

Pracovisko 14:           Ing. Katarína Konvalínová,                                    034/2444553

katarina.konvalinova@upsvr.gov.sk

EURES Informačné karty, cudzinci, voľné pracovné miesta

Pracovisko 15:           Mgr. Gabriela Kimličková,                                      034/2444344

gabriela.kimlickova@upsvr.gov.sk 

Voľné pracovné miesta, výberové konania, povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, hromadné prepúšťania


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 09.09.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac