Aj v lete si nezamestnanosť udržiava klesajúci trend

V júli 2017 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 6,70 %. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2017 (6,90  %) poklesla o 0,20 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,74 p. b. (v júli 2016  9,44 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v júli 2017 dosiahol 182 754 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2017 (187 997 osôb), poklesol o 5 243 osôb (o 2,79 %). Medziročne poklesol o 73 706  osôb, čo je o 28,74 % menej (v júli 2016 – 256 460 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v júli 2017 7,91  %. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2017 (8,14  %) poklesla o 0,23 p. b.. Medziročne poklesla o 3,05 p. b. (v júli 2016 10,96 %).

Stav celkového počtu UoZ v júli 2017 dosiahol 215 495 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2017 (221 933 osôb), poklesol o 6 438 osôb (o 2,90 %). Medziročne poklesol o 82 154 osôb, čo je o 27,60 % menej (v júli 2016 stav 297 649 osôb).

V júli 2017 bol v šiestich krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,46 p. b.) bol dosiahnutý v Prešovskom kraji. V dvoch krajoch bol zaznamenaný mesačný nárast MEN.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (10,85 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (6,70 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 9,68 % a Košický kraj s 10,79 %.

Na okresnej úrovni bol v júli 2017 v 60 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti a v 19 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (21,01 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,42 %) dosiahol okres Piešťany.

Ku koncu júla 2017 úrady práce evidovali 61 057 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 938 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  13 654 miest (podiel 22,4 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji    3 510 (podiel 5,7 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 21 632 miest (v Trnavskom kraji 6 187 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 13 307 miest (v Prešovskom kraji 2 438 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 8 076 miest (v Bratislavskom kraji 2 290 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 18.08.2017

Tlačiť