Dotácia na stravu: Rezort práce pokračuje v podpore rodín

Zabezpečiť jedlo pre deti v školských zariadeniach, viesť ich k zdravým stravovacím návykom a odbremeniť rodičov od finančných výdavkov. To sú hlavné ciele dotácie na stravu, ktorú štát poskytuje na bezmála pol milióna detí v škôlkach a školských zariadeniach. V takejto podpore rodín bude rezort práce pokračovať aj naďalej na základe údajov od zriaďovateľov škôl.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, známa ako dotácia na stravu, je určená pre deti v poslednom ročníku materskej školy, pre deti v základných školách, pre deti v prvom až štvrtom ročníku stredných škôl na osemročných vzdelávacích programoch a pre deti v prvom ročníku päťročného vzdelávacieho programu stredných škôl, ak boli prijaté z ôsmeho ročníka základnej školy. Poskytovanie dotácie upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

O dotáciu spravidla žiadajú zriaďovatelia škôl na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. S jej poskytovaním sú spojené viaceré povinnosti, blíži sa dátum plnenia dvoch z nich.

Za každé výchovno-vzdelávacie zariadenie samostatne je potrebné podať oznámenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od 1. januára 2024 do 30. júna 2024. V oznámení žiadateľ uvedie počet oprávnených odstravovaných detí a obedov za každý kalendárny mesiac. Toto oznámenie je potrebné podať na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 15. júla 2024.

Okrem toho sú žiadatelia povinní do 10. augusta 2024 doručiť aktualizované zoznamy detí, na ktoré žiadajú o poskytnutie preddavku dotácie od 01.09.2024 do 31.12.2024. Je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie zo strany rodičov použije, na základe zákona je povinný mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa požiadal v novom školskom roku 2024/2025 o poskytnutie dotácie na stravu.

 

Zriaďovatelia škôl a ďalší žiadatelia o dotáciu na stravu nájdu vzory tlačív potrebných na podanie oznámenia aj aktualizovaného zoznamu detí na internetovej stránke „Dotácie pre deti“ na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podrobnejšie informácie o dotácii na stravu sú k dispozícii na internetovej stránke Dotácie pre deti na stravu a školské potreby na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 21.06.2024

Tlačiť