Marcová nezamestnanosť po medzimesačnom poklese o 0,35 p. b. na úrovni 8,04 %

V marci 2017 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 8,04 %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2017 (8,39 %) poklesla o 0,35 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 1,85 p. b. (v marci 2016  9,89 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v marci 2017 dosiahol 219149 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2017 (228 665 osôb), poklesol o 9 516 osôb (o 4,16 %). Medziročne poklesol o 49 410  osôb, čo je o 18,40 % menej (v marci 2016 – 268 559 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v marci 2017 9,45 %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2017 (9,80  %) poklesla o 0,35 p. b.. Medziročne poklesla o 2,24 p. b. (v marci 2016 11,69 %).

Stav celkového počtu UoZ v marci 2017 dosiahol 257 558 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2017 (267 219 osôb), poklesol o 9 661 osôb (o 3,62 %). Medziročne poklesol o 60 123 osôb, čo je o 18,93 % menej (v marci 2016 stav 317 681 osôb).

V marci 2017 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,43 p. b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (13,06 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (8,04 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 12,14 % a Košický kraj s 12,61 %.

Na okresnej úrovni bol v marci 2017 v 78 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (24,65 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,74 %) dosiahol okres Piešťany.

Ku koncu marca 2017 úrady práce evidovali 44 821 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 4 012 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  9 910 miest (podiel 22,1 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji 2 710 (podiel 6,0 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 14 628 miest (v Trnavskom kraji 3 730 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 9 627 miest (v Prešovskom kraji 1 922 miest)
  • pracovníci v službách a obchode – 5 899 miest (v Bratislavskom kraji 1 570 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.04.2017

Tlačiť