Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v decembri úroveň 6,76 %

Od apríla 2021 v decembri prvýkrát evidujeme mierne zvýšenie nezamestnanosti. V evidencii nezamestnaných bolo v decembri najmenej uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov od marca 2020. Zároveň bolo v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej dlhodobo nezamestnaných za posledného trištvrte roka.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v decembri úroveň 6,76 %, zároveň sa stále vo všetkých okresoch Slovenskej republiky drží pod 20 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla len mierne, a to o 0,12 p.b. (6,64 % v novembri 2021). Medziročne poklesla o 0,81 p. b. (7,57 % v decembri 2020). Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie, teda pripravených ihneď nastúpiť do práce, bol v závere minulého roka 182 760. V medziročnom porovnaní došlo k poklesu o 24 424 osôb (207 184 osôb v decembri 2020).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov dosiahla úroveň 7,40 %. Medzimesačne vzrástla o 0,07 p. b. (7,33 % v novembri 2021). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 0,90 p. b. ( 8,30 % v decembri 2020). V decembri 2021 dosiahol celkový počet uchádzačov počet 200 225 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol počet ľudí bez práce o  1 898 (o 0,96 %). Medziročne ich počet poklesol  až o 27  116  osôb, čo je o 11,93 % menej (227 341 v decembri 2020). V decembri 2021 bol najnižší počet ľudí bez práce evidovaných viac ako 12 mesiacov za trištvrte roka, a to 92 693. Počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov bol 44 741, čo je najmenej od marca 2020. „Práve aj na mladých nezamestnaných do 30 rokov, ako aj na dlhodobo nezamestnaných je zameraný náš najnovší projekt Chyť sa svojej šance. Na ich znižujúcich sa počtoch v evidencii nezamestnaných vidíme, že projekt prispieva k ich lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce. Jeho cieľom je motivovať zamestnávateľov, aby sa nebáli zamestnať mladých, ako aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ale aj ich samých k rozbehu svojho vlastného podnikania. K 17. januáru evidujeme už viac ako 2 190 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci všetkých jeho troch opatrení, a to 2 601 pracovných miest,“ priblížil záujem o projekt Chyť sa svoje šance generálny riaditeľ a generálny tajomník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny začalo projekt realizovať 1. októbra 2021 a záujemcovia môžu stále predkladať svoje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Projekt Chyť sa svojej šance je zameraný na znevýhodnených a na mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov.

Na trhu práce sa v decembri uplatnilo 7 575 uchádzačov o zamestnanie. Celkovo bolo z evidencie vyradených 9 951 uchádzačov o zamestnanie, z toho 167 pre nespoluprácu a ďalších 2 209 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Počet voľných pracovných miest opäť presiahol hranicu presiahol hranicu 70 000. Úrady práce ich evidovali v decembri až 71 040. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 20 799 miest (podiel 29,28 %),  najmenej  miest   bolo  v  Košickom kraji 3 668 (podiel 5,16). Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali v decembri 33 607 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov.

Pokles zaznamenal aj počet nahlásených hromadných prepúšťaní. V porovnaní s rokom 2020 ich bolo v roku 2021 menej o 48. V prípade počtu ohrozených pracovných miest ide o pokles o 2 451 osôb.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 24.01.2022

Tlačiť