Miera evidovanej nezamestnanosti v marci 2020 na úrovni 5,19 %

V marci 2020 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,19 %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2020 (5,05 %) vzrástla o 0,14 p. b.. Medziročne vzrástla o 0,16 p. b. (v marci 2019 5,03 %). 

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v marci 2020 dosiahol 142 993 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2020 (138 943 osôb), vzrástol o 4 050 osôb (o 2,91 %). Medziročne vzrástol o 5 031 osôb, čo je o 3,65 % viac (v marci 2019 137 962 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v marci 2020 6,21 %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2020 (6,13 %) vzrástla o 0,08 p. b.. Medziročne vzrástla o 0,02 p. b. (v marci 2019 6,19 %).

Stav celkového počtu UoZ v marci 2020 dosiahol 170 867 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2020 (168 865 osôb), vzrástol o 2 002 osôb (o 1,19 %). Medziročne vzrástol o 1 088 osôb, čo je 0,64 % viac (v marci 2019 stav 169 779 osôb).

V marci 2020 bol v siedmich krajoch zaznamenaný medzimesačný nárast MEN. Najvýraznejší nárast o 0,46 p. b. bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji. V jednom kraji (Košickom) bol zaznamenaný medzimesačný pokles MEN.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (8,70 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,19 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 7,12 % a Košický kraj s 7,68 %.

Na okresnej úrovni bol v marci 2020 v 25 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 53 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN, v jednom okrese sa MEN nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (16,19 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,08 %) dosiahol okres Trenčín.

Ku koncu marca 2020 úrady práce evidovali 84 674 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 6 094 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to 24 251 miest (podiel 28,64 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji  4 866 (podiel 5,75 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 30 312 miest (v Bratislavskom kraji 7 916 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 21 137 miest (v Bratislavskom kraji 5 149 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 11 873 miest (v Bratislavskom kraji 3 619 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.04.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac