Miera evidovanej nezamestnanosti vo februári 2020 na úrovni 5,05 %

Vo februári 2020 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,05 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2020 (4,98 %) vzrástla o 0,07 p. b.. Medziročne poklesla o 0,11 p. b. (v februári 2019 5,16 %). 

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) vo februári 2020 dosiahol 138 943 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2020 (137 087 osôb), vzrástol o 1 856 osôb (o 1,35 %). Medziročne poklesol o 2 489 osôb, čo je o 1,76 % menej (vo februári 2019 141 432 osôb). 

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla vo februári 2020 6,13 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2020 (6,13 %) sa nezmenila. Medziročne poklesla o 0,22 p. b. (vo februári 2019 6,35 %).

Stav celkového počtu UoZ vo februári 2020 dosiahol 168 865 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2020 (168 757 osôb), vzrástol o 108 osôb (o 0,06 %). Medziročne poklesol o 5 163 osôb, čo je 2,97 % menej (vo februári 2019 stav 174 028 osôb).

Vo februári 2020 bol v troch krajoch zaznamenaný medzimesačný pokles MEN. Najvýraznejší pokles o 0,12 p. b. bol zaznamenaný v Trenčianskom kraji. V piatich krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast MEN. Najvýraznejší nárast o 0,27 p. b. bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (8,45 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,05 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 6,94 % a Košický kraj s 7,70 %.

Na okresnej úrovni bol vo februári 2020 v 36 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 38 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN, v piatich okresoch sa MEN nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (15,61 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,92 %) dosiahol okres Nitra.

Ku koncu februára 2020 úrady práce evidovali 90 768 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 126 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to 26 602 miest (podiel 29,31 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji  5 284 (podiel 5,82 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 31 768 miest (v Bratislavskom kraji 8 615 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 22 907 miest (v Bratislavskom kraji 5 414 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 13 290 miest (v Bratislavskom kraji 4 775 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.03.2020

Tlačiť