Mieru evidovanej nezamestnanosti v júni ovplyvnili absolventi vysokých škôl

V júni 2018 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,43 %. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2018 (5,37  %) vzrástla o 0,06 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 1,47 p. b. (v júni 2017  6,90 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v júni 2018 dosiahol 149 727 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s májom 2018 (148 090 osôb), vzrástol o 1 637 osôb (o 1,11 %). Medziročne poklesol o 38 270 osôb, čo je o 20,36 % menej (v júni 2017  187 997 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v júni 2018 6,58 %. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2018 (6,58  %) sa nezmenila. Medziročne poklesla  o 1,56 p. b. (v júni 2017 8,14 %).

Stav celkového počtu UoZ v júni 2018 dosiahol 181 447 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2018 (181 494 osôb), poklesol o 47 osôb (o 0,03 %). Medziročne poklesol o 40 486 osôb, čo je o 18,24  % menej (v júni 2017 stav 221 933 osôb).

V júni 2018 bol v jednom kraji dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN), v Banskobystrickom kraji poklesla o 0,05 p.b.. V siedmich krajoch bol zaznamenaný nárast MEN (najvýraznejší nárast o 0,16 p.b. bol v Bratislavskom kraji).

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (9,11 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,43 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 7,50 % a Košický kraj s 8,88 %.

Na okresnej úrovni bol v júni 2018 v 25 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 54 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (17,60 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,07 %) dosiahol okres Galanta.

Ku koncu júna 2018 úrady práce evidovali 82 391 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 1 514. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  21 105 miest (podiel 25,62 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  4 787 (podiel 5,81 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 36 885 miest (v Trnavskom kraji 10 626 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 18 302 miest (v Bratislavskom kraji 3 967miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 9 645 miest (v Bratislavskom kraji 2 936 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 19.07.2018
Dátum aktualizácie: 20.07.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac