Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K zrealizovala už viac ako 400 chatov

Sociálna izolácia, šikana, samota, ale aj vzťahové otázky. To sú situácie, s ktorými sa deti najviac obracali na Národnú linku na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K. Tá im podáva pomocnú ruku už 7 mesiacov.

Cieľom bezplatnej linky VIAC AKO NI(C)K je pomáhať nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Práve preto funguje 24 hodín denne/7 dní v týždni. Za sedem mesiacov od jej spustenia zrealizovala 426 chatov prostredníctvom mobilnej aplikácie a 23 e-mailov. „Našich kolegov oslovovali najmä deti, ktoré riešili svoje problémy. Najčastejšie sme im zatiaľ poskytli pomocnú ruku pri situáciách ako sú samota, šikana, sociálna izolácia, smútok, depresia, ale i vzťahy s rovesníkmi alebo rodičmi či prvé lásky, ale ozývali sa aj ľudia, ktorí chceli riešiť prípad násilia na dieťati z ich okolia,“ priblížil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a generálny tajomník služobného úradu Karol Zimmer. Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka práve Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Založená je na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Výhodou týchto nastavení  je predovšetkým jednoduché ovládanie, dostupnosť a tiež funkcia rýchleho zatvorenia, teda okamžitého ukončenia komunikácie a vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj  prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk.

 

Základom je dôvera

 

Nepretržité fungovanie linky dnes zabezpečuje 15 odborne vyškolených konzultantov, ktorí sú pripravení poradiť a pomôcť. Či už prostredníctvom chatu alebo aplikácie sa deti môžu spoľahnúť na diskrétnosť celej komunikácie vrátane spracovania osobných údajov. Linka je neanonymná, a to len s jedným cieľom - získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti: ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrozeniu jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia zodpovedné orgány. K takým orgánom patrí predovšetkým polícia, prokuratúra a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Linka pomoci VIAC AKO NI(C)K dopĺňa systém už existujúcich liniek, ktoré pomáhajú a radia ľuďom v rôznych ťažkých životných situáciách. Ich úloha v spoločnosti je nezastupiteľná, keďže často sú jediným spojením ohrozených ľudí s odborníkmi. Práve dištančná forma pomoci im totiž zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 10.12.2021

Tlačiť