Nezamestnanosť klesala tretí mesiac po sebe. Úspešne sa rozbehli dva projekty na podporu zamestnanosti

Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti PDU sa v apríli 2024 ustálil na hodnote 3,82 percenta. Počet ľudí bez práce klesol tretí mesiac po sebe. Počas minulého mesiaca sa okrem toho rozbehli dva nové nástroje na podporu zamestnanosti – projekt Právo na prvé zamestnanie a národný projekt Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike.

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v skratke PDU, dosiahol v apríli 2024 úroveň 3,82 percenta. Medziročne klesol o 0,26 percentuálneho bodu, v porovnaní s marcom sa znížil o šesť stotín percentuálneho bodu. Nezamestnanosť medzimesačne klesala vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Banskobystrickom kraji. PDU tu skĺzol o 0,15 percentuálneho bodu a ustálil sa na 5,34 percenta. Spomedzi okresov sa PDU najviac znížil v okrese Rimavská Sobota, a to z marcových 10,64 percenta na 10,20 percenta.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš pripomenul, že rezort práce spustil v priebehu apríla dva projekty na podporu zamestnanosti – projekt Právo na prvé zamestnanie a národný projekt Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike: „Oba projekty sa tešia veľkému záujmu. Podarilo sa nám pripraviť ich tak, aby napĺňali potreby pracovného trhu na strane zamestnancov, aj ľudí bez práce. Zároveň to dokazuje, že napriek mimoriadne nízkej nezamestnanosti sú stále oblasti, v ktorých je potrebná podpora štátu. Veľmi dobre si to uvedomujeme a stále pracujeme na príprave ďalších nástrojov pre cielenú a efektívnu pomoc všade tam, kde treba.“

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali v polovici mája 225 žiadostí na podporu vytvorenia 241 pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu Právo na zamestnanie. Do národného projektu Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike sa zapojili už takmer všetky subjekty, ktoré boli vybrané Ministerstvom kultúry SR.

„Oba projekty sa rozbehli úspešne. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny aktívne pomáhajú všetkým oprávneným záujemcom zapojiť sa do projektov čo najrýchlejšie a využiť aj ďalšie nástroje na podporu zamestnanosti. Som presvedčený, že aj vďaka nášmu nasadeniu  počet uchádzačov o zamestnanie klesol od začiatku roka o sedem tisíc a blíži sa k historicky najnižším úrovniam. Tento vývoj je povzbudivý, poháňa nás do ďalšej práce pri podpore ľudí v zložitej životnej situácii,“ dodal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny klesol v apríli na 165 829. Analytik Inštitútu pre sociálnu politiku Michal Tomajko skonštatoval, že táto hodnota je veľmi blízko doterajšieho minima z mája 2019, kedy bol počet evidovaných uchádzačov nižší len o 872.

Národný projekt Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.

https://eurofondy.gov.sk/

 

Štatistika nezamestnanosti – apríl 2024:

  • PDU (Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku): 3,82 % (3,88 % v marci 2024; 4,08 % v apríli 2023).
  • PU (Podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku): 4,56 % (4,60 % v marci 2024; 4,76 % v apríli 2024).
  • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku: 138 952 (141 043 osôb v marci 2024, 148 957 osôb v apríli 2023).
  • Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie: 165 829 (167 493 v marci 2024; 173 862 osôb v apríli 2023).
  • Na trhu práce sa umiestnilo 12 481 uchádzačov o zamestnanie (12 767 v marci 2024).
  • Počet voľných pracovných miest: 87 302 (86 487 v marci 2024). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji – 35 070 miest, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji 2 899.
  • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 42 695.
  • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených počas apríla 2024: 11

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.05.2024

Tlačiť