Nezamestnanosť klesla aj v októbri, v ponuke viac ako 75-tisíc voľných pracovných miest

V októbri 2017 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 6,14 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2017 (6,42 %) poklesla o 0,28 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,94 p. b. (v októbri 2016  9,08 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v októbri 2017 dosiahol 167 278 osôb. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2017 (175 021 osôb), poklesol o 7 743 osôb (o 4,42 %). Medziročne poklesol o 79 316  osôb, čo je o 32,16 % menej (v októbri 2016 – 246 594 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v októbri 2017 7,35  %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2017 (7,59  %) poklesla o 0,24 p. b.. Medziročne poklesla o 3,15 p. b. (v októbri 2016 10,50 %).

Stav celkového počtu UoZ v októbri 2017 dosiahol 200 272 osôb. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2017 (206 887 osôb), poklesol o 6 615 osôb (o 3,20 %). Medziročne poklesol o 84 979 osôb, čo je o 29,79 % menej (v októbri 2016 stav 285 251 osôb).

V októbri 2017 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,38 p. b.) bol dosiahnutý v Košickom kraji

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Košický kraj (10,10 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (6,14 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 8,95 % a Prešovský kraj s 9,96 %.

Na okresnej úrovni bol v októbri 2017 v 77 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v  jednom okrese bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese sa MEN nemenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (19,83 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,16 %) dosiahol okres Trnava.

Ku koncu októbra 2017 úrady práce evidovali 75 355 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 413 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  17 016 miest (podiel 22,6 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji  4 947 (podiel 6,6 %).

 VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 28 703 miest (v Trnavskom kraji 7 826 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 15 012 miest (v Bratislavskom kraji 3 186 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 12 343 miest (v Trnavskom kraji 3 660 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.11.2017
Dátum aktualizácie: 20.12.2017

Tlačiť