Nezamestnanosť mierne stúpla, rezort práce ohlásil spustenie dvoch projektov na podporu zamestnateľnosti

Nezamestnanosť na Slovensku začiatkom roka mierne stúpla. PDU dosiahol úroveň 3,97 percenta. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny ohlásil v priebehu februára spustenie dvoch projektov na podporu ľudí bez práce. Jeden je zameraný na podporu mladých do 30 rokov, druhý na pomoc ľuďom v náročnej sociálno-ekonomickej situácii.

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v skratke PDU, dosiahol v januári 2024 úroveň 3,97 percenta, medzimesačne stúpol o 0,09 percentuálneho bodu, pri porovnaní s januárom 2023 klesol o 0,47 percentuálneho bodu.

Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku bol v januári 144 608 osôb. V porovnaní s decembrom 2023 vzrástol o 3 174 osôb, pri medziročnom porovnaní však klesol až o 18 014 osôb. Znížil sa počet absolventov škôl v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Na konci minulého roka ich bolo medzi uchádzačmi o zamestnanie 7 415. V priebehu januára 2024 klesol počet absolventov na 7 008, pričom 5 857 z nich malo ukončené stredoškolské vzdelanie a 1 151 vysokoškolské vzdelanie.

„Nezamestnanosť sa drží pod hranicou 4 percent už piaty mesiac, pracovný trh je v dobrej kondícii. To nás teší a povzbudzuje do ďalšej práce s cieľom pomáhať ľuďom bez práce. Výsledkom je okrem iného to, že sme tento mesiac ohlásili spustenie dvoch projektov. Systematicky rozvíjame nástroje tak, aby sme podporovali tých, ktorí to potrebujú cielene a s prihliadnutím na ich skutočné potreby. A ďalšie projekty budú v pomerne krátkom čase nasledovať,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Prvým projektom je národný projekt Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu. V rámci neho majú nezamestnaní ľudia vo veku do 30 rokov možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Cieľom je prispieť, k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu práce a k zlepšeniu ich zručností pre riadenie vlastnej kariéry.  

Druhým projektom je Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 2, ktorý je pokračovaním končiaceho projektu Podpora udržania pracovných návykov - PUPN. Zabezpečí kontinuálne pokračovanie podpory ľudí bez práce pri zvyšovaní zamestnateľnosti, udržiavaní pracovných návykov a rozvoji zručností prostredníctvom vykonávania aktivačných prác pre obce, mestá a samosprávne kraje.

„Robíme všetko preto, aby úrady práce, sociálnych vecí a rodiny boli pre nezamestnaného miestom, kde nájde riešenia svojich problémov, prinajmenšom nevyhnutnú podporu pri uplatnení sa na trhu práce. Či už sú to mladí ľudia, dlhodobo nezamestnaní alebo ľudia s rôznymi špecifikami, pre každého sa snažíme mať k dispozícii nástroje, ktoré mu pomôžu. Práve takéto projekty sú pri dosahovaní tohto cieľa nevyhnutné,“ povedal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Peter Ormandy.

Analytik Inštitútu sociálnej politiky Ján Komadel upozornil, že medzimesačný nárast nezamestnanosti na začiatku roka je bežný jav na trhu práce. Počas posledných 24 rokov evidoval rezort práce vždy v januári medzimesačný nárast počtu uchádzačov o zamestnanie. Výnimkou boli iba roky 2016 a 2017. „V najbližších mesiacoch je možné očakávať ustálenú úroveň nezamestnanosti, prípadne jej mierne znižovanie spojené so začiatkom jarných prác v poľnohospodárstve a stavebníctve a taktiež s procesom nástupu do nového zamestnania u osôb, ktorým skončili pracovné zmluvy v decembri 2023,“ dodal analytik. Poukázal aj na pozitívny vývoj počtu absolventov škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie: „V januári 2024 ich bolo evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny 7-tisíc, čo predstavuje medziročný pokles o viac ako 400 uchádzačov - absolventov a návrat k predpandemickým historickým minimám z januárov 2019 a 2020.“

 

Štatistika nezamestnanosti – január 2024:

  • PDU (Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku): 3,97 % (3,88 % v decembri 2023; 4,44 % v januári 2023).
  • PU (Podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku): 4,75 % (4,67 % v decembri 2023; 4,94 % v januári 2023).
  • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku: 144 608 (141 434 osôb v decembri 2023, 162 622 osôb v januári 2023).
  • Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie: 172 833 (169 933 v decembri 2023; 180 901 osôb v januári 2023).
  • Na trhu práce sa umiestnilo 13 255 uchádzačov o zamestnanie (8 038 v decembri 2023).
  • Počet voľných pracovných miest: 82 295 (78 939 v decembri 2023). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji – 32 720 miest, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji 2 680.
  • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 38 748.
  • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených počas januára 2024: 8

 

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.02.2024

Tlačiť