Nezamestnanosť v júni ovplyvnená evidenciou čerstvých absolventov VŠ

V júni 2019 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 4,97 %. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2019 (4,88 %) vzrástla o 0,09 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 0,46 p. b. (v júni 2018  5,43 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v júni 2019 dosiahol 136 626 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s májom 2019 (134 124 osôb), vzrástol o 2 502 osôb (o 1,87 %). Medziročne poklesol o 13 101 osôb, čo je o 8,75  % menej (v júni 2018  149 727 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v júni 2019 6,04 %. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2019 (6,00  %) vzrástla o 0,04 p. b.. Medziročne poklesla  o 0,54 p. b. (v júni 2018 6,58 %).

Stav celkového počtu UoZ v júni 2019 dosiahol 166 012 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2019 (164 957 osôb), vzrástol o 1 055 osôb (o 0,64 %). Medziročne poklesol o 15 435 osôb, čo je o 8,51  % menej (v júni 2018 stav 181 447 osôb).

V júni 2019 bol v jednom kraji (Prešovskom o 0,01 p. b.) zaznamenaný medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). V siedmich krajoch (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Košický), bol zaznamenaný medzimesačný nárast MEN. Najvýraznejší nárast o 0,19 p. b. bol dosiahnutý v Trenčianskom a Žilinskom  kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (8,54 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (4,97 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 6,65 % a Košický kraj s 7,81 %.

Na okresnej úrovni bol v júni 2019 v 24 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 54 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN, v jednom okrese sa MEN nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (15,66 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,93 %) dosiahol okres Trenčín.

Ku koncu júna 2019 úrady práce evidovali 93 420 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 1 314 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  26 026 miest (podiel 27,86 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  5 596 (podiel 5,99 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 34 481 miest (v Bratislavskom kraji 9 233 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 21 736 miest (v Bratislavskom kraji 4 614 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 13 709 miest (v Bratislavskom kraji 4 629 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 19.07.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac