Nezamestnanosť v klesajúcom trende aj po evidencii stredoškolákov

V septembri 2018 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,38 %. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2018 (5,42  %) poklesla o 0,04 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 1,04 p. b. (v septembri 2017  6,42 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v septembri 2018 dosiahol 147 803 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2018 (148 935 osôb), poklesol o 1 132 osôb (o 0,76 %). Medziročne poklesol o 27 218 osôb, čo je o 15,55 % menej (v septembri 2017  175 021 osôb). 

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v septembri 2018 6,52 %. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2018 (6,53  %) poklesla o 0,01 p. b.. Medziročne poklesla  o 1,07 p. b. (v septembri 2017 7,59 %). 

Stav celkového počtu UoZ v septembri 2018 dosiahol 179 123 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2018 (179 343 osôb), poklesol o 220 osôb (o 0,12 %). Medziročne poklesol o 27 764 osôb, čo je o 13,42  % menej (v septembri 2017 stav 206 887 osôb). 

V septembri 2018 bol v štyroch krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN), najvýraznejší pokles o 0,15 p. b. bol dosiahnutý v Bratislavskom kraji. V troch krajoch bol zaznamenaný nárast MEN, najvýraznejší nárast o 0,04 p. b. bol zaznamenaný v Prešovskom kraji. V Žilinskom kraji sa MEN nezmenila. 

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (8,98 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,38 %) zaznamenal  ešte Košický kraj s 8,67 % a Banskobystrický kraj s 7,38 %. 

Na okresnej úrovni bol v septembri 2018 v 49 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 30 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN. 

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (17,17 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,06 %) dosiahol okres Hlohovec. 

Ku koncu septembra 2018 úrady práce evidovali 84 392 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 2 456 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  23 079 miest (podiel 27,35 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  5 044 (podiel 5,98 %). 

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 36 169 miest (v Bratislavskom kraji 9 258 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 19 291 miest (v Bratislavskom kraji 4 657 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 10 254 miest (v Bratislavskom kraji 3 030 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 19.10.2018

Tlačiť