Nezamestnanosť v októbri poklesla vo všetkých krajoch

V októbri 2018 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,23 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2018 (5,38  %) poklesla o 0,15 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 0,91 p. b. (v októbri 2017  6,14 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v októbri 2018 dosiahol 143 339 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2018 (147 803 osôb), poklesol o 4 464 osôb (o 3,02 %). Medziročne poklesol o 23 939 osôb, čo je o 14,31 % menej (v októbri 2017  167 278 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v októbri 2018 6,35 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2018 (6,52  %) poklesla o 0,17 p. b.. Medziročne poklesla  o 1,00 p. b. (v októbri 2017 7,35 %).

Stav celkového počtu UoZ v októbri 2018 dosiahol 174 171 osôb. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2018 (179 123 osôb), poklesol o 4 952 osôb (o 2,76 %). Medziročne poklesol o 26 101 osôb, čo je o 13,03  % menej (v októbri 2017 stav 200 272 osôb).

V októbri 2018 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN), najvýraznejší pokles o 0,21 p. b. bol dosiahnutý v Košickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (8,81 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,23 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 7,32 % a Košický kraj s 8,46 %.

Na okresnej úrovni bol v októbri 2018 v 69 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 10 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (17,03 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,90 %) dosiahol okres Trenčín.

Ku koncu októbra 2018 úrady práce evidovali 82 767 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 1 625 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  23 779 miest (podiel 28,73 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  5 114 (podiel 6,18 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 34 881 miest (v Bratislavskom kraji 10 110 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 18 996 miest (v Bratislavskom kraji 4 375 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 10 728 miest (v Bratislavskom kraji 3 405 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 19.11.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac